U bent hier

Wat is onze missie ?

Missie : FTG wil een platform aanbieden voor het ontwikkelen, promoten en ondersteunen van een diversiteit aan kwaliteitsvolle gidsbeurten in Vlaanderen.

Platform:  laat toe om een representatieve overkoepelende vereniging te zijn met nadruk op dienstbetoon aan lokale of regionale gidsenkringen, die in staat is om als partner op te treden voor Toerisme Vlaanderen (TV)   en andere actoren in het toeristisch werkveld.

Diversiteit: wijst op het respect voor de specificiteit van elke gidsbeurt. Elke gids moet een expert zijn op eigen terrein met oog voor de gevarieerde toepassingen van zijn gidswerk.

Kwaliteitsvol : de gidsbeurten moeten aangepast zijn aan de vragen van het publiek. De kwaliteitsbewuste gids werkt aan de verhoging van zijn  competenties om het gegidste thema  zowel op een inhoudelijk correcte alsook op een boeiende wijze  aan het publiek voor te stellen.

(wordt nog verder uitgewerkt)