Tielt
Huizen
Gent Gravensteen
Dendermonde

Welkom!
 
Welkom op de website van de Vlaamse Gidsenfederatie FTG!
 
Onze website is een gratis platform voor al onze aangesloten verenigingen.
 
Voor al wie dit bezoek de allereerste kennismaking is met onze organisatie, willen we ons dan ook even kort voorstellen.
FTG (Federatie van Toeristische Gidsengroeperingen vzw) is een koepelvereniging van 45 gidsenverenigingen ontstaan in 1967. We springen dus reeds méér dan 50 jaar in de bres voor onze Vlaamse gidsen.  Deze 44 gidsenkringen vertegenwoordigen ongeveer 3.000 gediplomeerde stads-, streek- en museumgidsen en reisleiders, verspreid over heel Vlaanderen en Brussel, van de Westhoek over Lier tot Maaseik.
We organiseren ook (bijna) elk jaar een ‘FTG-Gidsendag’, een bijscholingsdag met interessante en boeiende thema’s, gebracht door bevlogen sprekers.
Eveneens sturen we regelmatig ‘Tussendoortjes’ met nuttige informatie naar al onze aangesloten verenigingen.
Bovendien geven wij ook een FTG-Gidsenkaart (soort blue guidecard) uit, welke geldig is in zowel binnen- én buitenland.
 
Alvast bedankt voor uw belangstelling in onze koepelvereniging !
 
 
Namens het bestuursorgaan,
Marc Reyniers
Voorzitter FTG vzw
_____________________________________________

Boekvoorstelling: Gent, stad van opstand

Gent, stad van opstandUITNODIGING

Vanwege de Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts ontvingen we een mail met de aankondiging van een nieuw boek!

Nog wel van een collega. 

Collega Lut De Paepe, tot voor kort FTG-bestuurslid namens de provincie Oost-Vlaanderen, vond de tijd om haar kennis, de zovele leuke verhalen en anekdotes waarop ze ons telkens weer vergast, te boek te stellen. 

Uitgever Wim De Bock formuleert het als volgt:

Op zondag 2 oktober om 12 uur stellen wij, tijdens ons 9000Boeken-festival, de boekuitgave ‘Gent, stad van opstand’ officieel voor in het Hotel D’Hane-Steenhuyse.

De dag ervoor, op zaterdag 1 oktober, houdt auteur Lut een eerste ‘lezing’ over haar boek (11 uur, boekhandel De Slegte).

Inschrijven voor de lezing kan via www.9000boeken.be (reserveren graag).

Meer info over dit boek: https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/gent-stad-van-opstand

www.borgerhoff-lamberigts.be

 

FTG-STUDIEDAG VOOR GIDSEN

Leuven, 22 oktober 2022

Inhoud en programma

Jaarlijks biedt FTG (Federatie Toeristische Gidsengroeperingen) aan de gediplomeerde gidsen van de aangesloten verenigingen een studiedag aan. In 2022 is voor de locatie Leuven gekozen.

‘Vlamingen hebben iets met (bak)stenen’, zegt men wel eens. Zeker als gids brengen we onze bezoekers in contact met de vele monumenten uit het heden en ons verleden. Het roemrijke Vlaanderen!
Ooit zocht de primitieve mens bescherming tegen de natuurkrachten. Een hol of een grot was meer dan voldoende.
Maar de mens wenste meer, vond of hakte stenen en stapelde. Was het afgunst of de drang naar meer schoonheid? In ieder geval verrezen gaandeweg minder of meer luxueuze woningen en monumenten.
Voor de bouwer volstond een stuk plank of een ruwe steen niet langer. Eigenaars en steden wedijverden om het mooist, om het hoogst (zelfs nog tot op vandaag!). Als gids tonen we met trots onze monumenten, vertellen uitgebreid om de ontstaansgeschiedenis, de bewoners en het leven dat ze geleid hebben.
steenMaar hebben we ons ook al eens afgevraagd hoe en waaruit die monumenten zijn opgebouwd? Die mooi gekapte of gebakken steen die de eeuwen trotseert. Welke weg heeft die gegaan? Hoe liefdevol en met kennis van zaken heeft de steenkapper die uit de aarde gehaald of uit de rots gekliefd? Welke werktuigen gebruikte de ambachtsman? Hoe werden die verplaatst? Wat kostte dat allemaal aan mankracht? Wie betaalde? Wie bepaalde waar de steen in het monument zou worden geplaatst? Welke merktekens (die we vandaag nog kunnen vinden) werden gebruikt?
Dat en nog zoveel andere vragen legden we voor aan een bevoegde persoon, Dr. Sc. Frans Doperé. Hij bezorgde ons een korte samenvatting van wat hij op 22 oktober aan onze gidsen wil meegeven.

Het bouwkundig patrimonium, zo schrijft hij, van ons land bestaat voor het grootste gedeelte uit natuursteen, baksteen en hout. Binnen de groep van de natuurstenen bestaat er een grote variatie, die alles te maken heeft met de geologische ondergrond, waar praktisch alle perioden vertegenwoordigd zijn met één of meer steensoorten. Deze cursus wil inzicht verwerven in de steensoorten, die bij de bouw werden aangewend. Daarom wordt in het eerste deel aandacht besteed aan de steengroeven van de Romeinse periode tot op vandaag, en wordt er meer in het bijzonder gekeken volgens welke technieken stenen uit de rotsformaties werden gehouwen. Pas ontgonnen steenblokken hadden evenwel meestal nog niet de gepaste vorm en afmetingen om in het metselwerk te worden aangewend. Daarom moesten die blokken worden bewerkt. Die bewerking verschilde van steensoort tot steensoort, en er werden ook andere werktuigen gebruikt. Dat is een gevolg van de verschillende fysische eigenschappen van de aangewende steensoorten. Interessant is wel dat de steenhouwtechnieken in de loop van de tijd veranderden, zodat wij nu, binnen zeker perken, gebouwen kunnen dateren aan de hand van de sporen die de steenhouwer op de bouwstenen heeft achtergelaten.

Na de bewerking werden de bewerkte stenen naar de bouwwerf gebracht, waar de metselaar ze correct naast en boven elkaar moest plaatsen. Om dit correct te kunnen doen moest de metselaar weten voor welke onderdelen de steenhouwer in de groeve de stenen heeft voorbereid. Daarvoor dienden de technische merken. Die hielpen hem bij de correcte plaatsing. Anderzijds moest de steenhouwer ook correct worden betaald voor het geleverde werk. Daarvoor merkte hij de stenen met een persoonlijk identiteitsmerk, zodat men precies wist wie wat had geproduceerd, en zo kon ook de betaling evenredig met het geleverde werk worden uitgevoerd.

In het laatste deel over bouwwerven wordt de verworven kennis op het vlak van steenbewerking en steenmerken toegepast op een aantal concrete gevallen, zodat kan worden aangetoond hoe men werven, zelfs van vrij ingewikkelde gebouwen, kan reconstrueren door eenvoudig naar de bouwstenen en hun technische karakteristieken te kijken.

Spreker

Dr. Sc. Frans Doperé
Ph. D. Research Fellow Ancient and Medieval Architecture and Stone Technology Research Group Archaeology KU Leuven Sagalassos Archaeological Research Project KU Leuven

Frans DoperéFrans Doperé (1950) is doctor in de wetenschappen en als onderzoeker lid van de onderzoeksgroep archeologie aan de KU Leuven. Hij specialiseerde zich in de analyse van middeleeuwse bouwwerven en ontdekte dat de sporen van de steenbewerking kunnen helpen bij het dateren van gebouwen of onderdelen ervan. Doperé onderzocht 370 middeleeuwse gebouwen in België en Frankrijk en bracht daarbij de migratie van nieuwe steenhouwtechnieken aan het licht. Hij schreef over nieuwe dateringsmethodes voor middeleeuwse gebouwen, steunend op de waarneming van de sporen van de steenbewerking.
De Tienenaar is al vaak te hulp geroepen voor de datering van authentieke of herbruikte materialen bij restauraties.
Frans Doperé reisde België af, maar ook Parijs en Bourgondië zijn hem niet vreemd, om te verifiëren wanneer steenhouwtechnieken veranderden op de diverse steensoorten uit de middeleeuwen.

Locatie van de studiedag

Deze studiedag vindt plaats in Leuven, meer bepaald in de aula Jean Monnet van de KUL, Parkstraat 51 in Leuven.
De Parkstraat is gemakkelijk te bereiken vanuit het station via de Maria Theresiastraat en de Andreas Vesaliusstraat.
In de Leuvense binnenstad zijn er voldoende mogelijkheden om vooraf of achteraf nog een koffie te drinken of op de middag te lunchen.
Dr. Doperé begint z’n eerste lezing om 10 uur. ’s Middags is er in een pauze voorzien. Na de middag volgen (met pauzes) de andere lezingen. Einde van de studiedag om 17 uur.

Inschrijven

Voor deze studiedag is vooraf inschrijven verplicht. Dit kan vanaf 1 september. De deelnemerslijst wordt ten laatste op 14 oktober afgesloten. Eventueel kunnen de inschrijvingen vroeger worden afgesloten omdat het aantal plaatsen in de aula beperkt is. Wees er dus op tijd bij! Om in te schrijven kan men de hierbij gevoegde inschrijfformulieren gebruiken. Digitaal inschrijven kan eveneens via volgende link. Je ontvangt dan een bevestiging van ontvangst. Ook partners zijn welkom.

Voor het digitaal inschrijven maak je de keuze om individueel of in groep in te schrijven

Prijskaartje

Om deel te nemen betaalt men vooraf een inschrijvingsbedrag per persoon. Voor de bezitters van een geldige FTG-kaart bedraagt het prijskaartje 8 euro per persoon. Alle andere deelnemers betalen 13 euro.
Bedrag over te schrijven op rekening BE67 0011 6807 3087 van FTG. We schrijven in volgens de betalingsdatum! De inschrijving is dus pas geldig na de betaling van het inschrijvingsbedrag.

Vragen of informatie

Je kunt hiervoor terecht bij (liefst via mail):
Dirk Elsen, FTG-penningmeester, mail: dirk.elsen@gmail.com; tel. 013 777 694
of
Johan Lowyck, FTG-secretaris, mail: johan.lowyck@live.be; tel. 0479 773 623

Overlijden Johan De Ridder

We ontvingen de trieste mededeling dat Johan De Ridder op 26 juni plots en onverwacht overleden is.

Johan was vele jaren secretaris van FTG en sinds een aantal jaren ere-secretaris.

Johan zou 15 augustus 79 jaar worden.

Johan De Ridder

_________________________________________________________________________________

facebook

Evenementen georganiseerd door onze gidsenkringen

Op stap met speelkaarten

Beweeg je muis over de tekst om deze vast te zetten.
plaats:
Tunrhout


Turnhout is het wereldcentrum van de speelkaart
Al bijna twee eeuwen worden in Turnhout speelkaarten gedrukt en afgewerkt. Philippus Jacobus Brepols was de grondlegger, hij drukte in 1826 de eerste set. Dankzij hem breidde de grafische industrie uit en nam het aantal drukkerijen snel toe. Naast speelkaarten rolden er ook boeken, missalen en behangpapier van de drukpersen. Na 1970 bleven alleen Brepols, Biermans en Van Genechten nog over als speelkaartenproducenten. Toen ook zij ermee stopten, werd Cartamundi opgericht, nu wereldwijd de grootste speelkaartenfabrikant, met vestigingen op alle continenten.

Zoektocht ‘Op stap met speelkaarten’
Tijdens de zoektocht wandel je volgens een uitgestippelde route door Turnhout. Onderweg houd je halt bij zestien locaties. Je krijgt telkens een korte historische uitleg over de plek of het monument. Kijk goed rond, want in de omgeving van de stopplaats moet je een vergrote speelkaart zoeken met een letter. In de begeleidende brochure vind je een invulblad waarop je alle gevonden letters noteert. Op het einde van je wandeling vorm je met deze letters een slagzin. Vul die in op het antwoordformulier en deponeer dat in de daarvoor bestemde brievenbus bij Toerisme & UiT. Elke maand worden uit de juiste inzendingen winnaars geloot. Zij krijgen een geschenk uit de prijzenpot.

De zoektocht loopt tot en met 31 augustus 2023.

De volledige opbrengst gaat naar ‘Kom op tegen Kanker’.

Kijk ook eens naar de reportage op RTV
 

Stadswandeling 16 oktober

Beweeg je muis over de tekst om deze vast te zetten.
plaats:
Sint-Truiden


Laat je meevoeren door een gids naar de leukste plekjes en het verborgen moois van de stad en bij de monumenten krijg je de strafste weetjes te horen.
Duur : 2u
Prijs : 5€ per persoon, inbegrepen wat lekkers. 
Start : Dienst van toerisme, Grote Markt, Sint-Truiden.
Inschrijven : www.visitsinttruiden.be of tel. 011 701818

1 van 2